Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


MO ČSSD Brno - Žabovřesky

V současnosti má naše místní organizace 61 členů. Ve svém středu rádi přivítáme každého, kdo respektuje principy demokracie a solidarity, komu není lhostejné dění v Žabovřeskách i celé republice. Scházíme se nejenom na schůzích, ale také na neformálních setkáních a akcích.

 

V případě Vašeho zájmu o členství se můžete obrátit na předsedu Marka Šlapala. Kontakt na něj najdete v sekci "Kontakt". Stanovy ČSSD jsou v sekci "Dokumenty".

Kandidáti do Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky a náš volební program 2018 - 2022

Ing. Pavel Tyralík

1. Ing. Pavel Tyralík

54 let

starosta MČ Brno-Žabovřesky

Pozice Titul Jméno Příjmení Věk Povolání
2. Mgr. Bc. Jiří Jobánek 46 forenzní psycholog
3. Mgr. Leoš Němec 46 ředitel domova pro osoby se zdravotním postižením
4. Mgr. Marek Šlapal 42 náměstek hejtmana, pedagog
5. Ing. Karel Doležal 70 ředitel nemocnice
6. Mgr. Luděk Balcařík 39 ředitel základní školy
7. Mgr. Jitka Škrabalová 44 středoškolská učitelka
8. Mgr. Jan Šabata 65 nakladatel
9. Bc. Adam Mikulášek 33 informatik
10. Mgr. Šárka Doležalová 33 podnikatelka
11. Miroslav Kolář 54 asistent náměstka hejtmana
12. Jiří Vognar 69 OSVČ
13. Ing. František Procházka 86 lesní inženýr
14. Otakar Kolář 36 pracovník v sociálních službách
15. Mgr. Miloš Weidenhöfner 83 důchodce
16. Božena Jurová 75 důchodkyně
17. Zdenek Jura 81 důchodce
18. Ing. Petr Sapák 60 stavební technik
19. Ing. Martin Juren 53 stavební inženýr
20. PhDr. Marta Jobánková 72 psycholožka
21. Dana Macurová 60 referentka životního prostředí
22. Květoslav Mantl 63 stavební technik
23. Ing. Josef Nejezchleba 77 důchodce
24. Vladimír Novotný 80 důchodce
25. Miroslava Šlapalová 75 důchodkyně

Volební program ČSSD ŽABOVŘESKY 2018 - 2022

Sociální demokracie patří mezi strany, které vždy měly blízko k lidem, k jejich skutečným starostem i potřebám. Pro nás není podpora v sociální oblasti jen populárním pojmem – skutečně zajišťujeme a pečujeme o potřeby seniorů či mladých rodičů. V pojetí sociální demokracie není rozvoj městské části jen prázdnou frází, je to realita každodenní péče o rozkvět a podporu rozvojových aktivit v městské části. A s tím neodmyslitelně souvisí i finance. Poslední čtyři roky patřily mezi nejúspěšnější, které naše městská část za svou novodobou historii zažila – uznejte sami, čtvrt miliardy korun do investic, to už jsou velké peníze. A snad to nejdůležitější na závěr – my, jako sociální demokraté v Žabovřeskách jsme schopni týmové a kontinuální práce s prokazatelnými výsledky. Po letech strávených v samosprávě městské části víme jak dál. Konečně posuďte sami, co bychom chtěli v následujícím období prosadit a realizovat:  

 

Investice do škol:

Základní školy:

ZŠ Brno, Jana Babáka 1                   zateplení obvodového pláště a střechy, rekonstrukce šaten.

ZŠ Brno, nám. Svornosti 7               rekonstrukce topení a sociálního zařízení.

ZŠ  Brno, Sirotkova 36                     úspěšné dokončení půdní vestavby - realizace jazykových laboratoří.

 

Mateřské školy:

MŠ Brno, nám. Svornosti 8             zateplení obvodového pláště a střechy, revitalizace školní zahrady, rekonstrukce elektro a kanalizace.

MŠ Brno, Gabriely Preissové 8      rekonstrukce koupelen a WC, revitalizace zahrady.

MŠ Brno, Žižkova 57                        revitalizace zahrady a hřiště, rekonstrukce elektro a kanalizace

MŠ Beruška Brno, Plovdivská 6     revitalizace zahrady

 

 

Investice do obecních bytů:

Zachováme výši nájemného v obecních bytech.

Budeme pokračovat v rekonstrukci bytových jader v obecních bytech na adresách: G. Preissové 1,3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14, 16, 18, Vychodilova 11, 13. 

Zajistíme opravu domu Mozolky 1a.

Do obecních bytů chceme instalovat předokenní žaluzie a pokračovat v projektu zelené střechy.

 

Doprava a parkování:

Nesouhlasíme se stávajícím systémem rezidentního parkování – nesouhlasíme s poplatky za parkovací oprávnění pro rezidenty, s principem květinky, který dělá z Brňáka cizince ve vlastním městě! Pravidla rezidentního parkování jsme připraveni neprodleně změnit tak, aby byla k lidem daleko vstřícnější.

Nedopustíme, aby se z naší městské části stalo odstavné parkoviště pro Brno-střed.

Zasadíme se o kultivované a pro občany přijatelné dokončení VMO do Pisárek.

Chceme dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zavedeme systém sdílených kol

                                         

                                                                              

Pečovatelská služba:

Pokračujeme v realizaci rozšíření pečovatelských služeb z 8 na 12-ti hodinový provoz vč. svátků.

Budeme i nadále podporovat projekt Senior taxi, včetně jeho možného rozšíření.

               

 

Relaxace a volný čas:

I nadále pracujeme na realizaci výstavby komunitního centra Plovdivská.

Usilujeme o rekonstrukci objektu knihovny Mozolky a jejího přesunutí do přízemí, pro lepší dostupnost všech uživatelů.

Vytváříme aktivní prostor pro volný čas mladých rodin s malými dětmi – usilujeme o realizaci Klubu maminek v objektu Vychodilova 17.

I nadále budeme podporovat aktivity neformálního Klubu seniorů městské části Brno-Žabovřesky – zájezdy, cvičení, či možnost pravidelných setkávání v DSA Rubínek.                  

Podporujeme rozšíření programové nabídky v KD Rubín - nedělní dopoledne pro děti, letní aktivity na terase apod.

Zasadíme se o zvýšení technicko-provozní vybavenosti KD Rubín k dosažení vyššího komfortu pro návštěvníky.

Trvale podporujeme provoz kina Lucerna.

Budeme i nadále podporovat největší street party v Žabovřeskách – akci s názvem Minská Open – Veselé prázdniny.

 

Veřejný prostor:

I nadále usilujeme o rekonstrukci Burianova náměstí.

Chceme realizovat rekonstrukci vnitrobloku Kounicova pod Kaštany Šumavská.

I nadále budeme pokračovat v úpravě veřejného prostoru.

Neustaneme v naší aktivitě podpory tříděného dopadu a dostatečného počtu svozových nádob.

V rámci nového Pasportu zeleně a Inventarizace dřevin budeme pokračovat v kultivaci zelených ploch a dřevin v městské části.

I nadále budeme pokračovat ve zvyšování úrovně a kvality čistoty a pořádku v Žabovřeskách.