Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Boj s černými skládkami v Žabovřeskách neustává

St 04.11.2015 11:55

Lokalita Žabovřeských luk nese pozůstatky minulosti v podobě černých skládek dodnes. Žabovřeská radnice však není schopna financovat tuto obrovskou akci z vlastních zdrojů.

Žabovřeské louky, prostor, který je svou polohou u řeky předurčen k trávení volného času v přírodě s rodinou a přáteli, je v současné době zaplněn černými skládkami. Městská policie Brno na výzvu Radnice celou lokalitu monitoruje, instalovala zde tzv. fotopasti, které slouží k nepřetržité kontrole skládek.

„Několik černých skládek již bylo zlikvidováno, ovšem vzhledem k rozsáhlosti území i vlastnickým vztahům jsme se v současné chvíli dostali do bodu monitoringu a výzev. Radnice rozeslala svým nájemcům výzvy k odstranění skládek, a to se skutečně stalo. Bohužel legislativa neumožňuje pokutovat skládky, které jsou na soukromých pozemcích, nemáme tak mnoho možností. Určitou cestou by byl výkup pozemků od současných vlastníků,“ vysvětluje starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

Velké plochy, na kterých černé skládky leží, se rozprostírají na pozemcích bývalého JZD. Do tohoto prostoru byla v minulých týdnech uzavřena vstupní brána, aby se zabránilo dalšímu růstu skládek, ty jsou v tomto prostoru z velké části zarostlé i náletovými dřevinami. Po celém prostoru Žabovřeských luk byly rozmístěny i info cedule upozorňující na zákaz černých skládek pod pokutou.

V současné chvíli Žabovřesky plánují odstranění alespoň tzv. pohledových skládek, ty se nacházejí poblíž komunikací či u říčního koryta. Dalším nástrojem pro boj s černými skládkami může být šetření Zemědělského půdního fondu, jestli je využití ploch v souladu s informacemi z katastrálního úřadu. 

Pavel Tyralík
Starosta MČ Brno-Žabovřesky