Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Burianovo náměstí - místo pro reprezentativní akce

Po 02.11.2015 11:31

Rada MČ Brno-Žabovřesky projednala na svém květnovém zasedání záměr „Svěření pozemku včetně objektu kaple sv. Václava“ na Burianově náměstí do správy MČ a jednohlasně doporučila ZMČ Brno-Žabovřesky tento záměr schválit.

V rámci generelu veřejného prostranství byla zpracována i lokalita Burianova náměstí. Z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá jedinečnost tohoto náměstí v Žabovřeskách. Krom zde stojící kaple sv. Václava, která v příštím roce oslaví 110. výročí od svého postavení, se jedná o prostor pro pořádání reprezentativních akcí. V závislosti na těchto faktech bylo doporučeno kapli zasanovat kvůli jejímu současnému stavu a prostor revitalizovat.

„Novorenesanční kaple sv. Václava z roku 1906 chátrá, je podmáčená a MČ by ji v příštím roce ráda opravila stejně jako celé náměstí. To by mělo být zkulturněno a upraveno s ohledem na doporučení, která byla popsána v dokumentu, který si MČ nechala zpracovat,“ uvádí starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.   

V průběhu rekonstrukce by tak na Burianově náměstí mělo proběhnout odstranění keřových porostů, zvýšení korun zdravých stromů s prokácením nevyhovujících kusů, renovace povrchů. Výhledově je uvažováno o zrušení parkování v místě náměstí, čímž by se uvolnil prostor pro letní kavárenské zahrádky, celkově by těmito zásahy mělo dojít ke zpříjemnění celého prostranství.

Pavel Tyralík
Starosta MČ Brno-Žabovřesky