Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Informace z MČ Brno-Žabovřesky

Po 25.11.2013 13:47

Tisková zpráva

1. Rozšíření dopravní obslužnosti v oblasti Kraví hory

Od prosince letošního roku přibude dopravní obslužnost v oblasti Kraví hory o novou linku MHD č. 80.

 Zastupitelstvo města Brna schválilo na své červnové schůzi dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna. Díky tomuto dodatku mohla MČ Žabovřesky vznést návrh na doplnění linek MHD.

„Po zhodnocení situace byla vybrána trasa vedoucí z Náměstí Míru, Tábor přes oblast kolem Kounicových kolejí až na Klusáčkovu. Linka bude obslužná denně od 7:00 do 22:00 hodin ve 30 minutových intervalech“ uvedl starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

MČ Žabovřesky uhradí za novou linku částku 1.230.376 Kč ročně.

 

2. Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova

Za 3,75 mil. Kč (z toho 2 mil. Kč dotace od Statutárního města Brna) se podařilo zmodernizovat a kapacitně rozšířit školní jídelnu. Žáci i personál školy se budou stravovat v moderním prostoru s efektivně řešeným provozem a vysokou estetickou a hygienickou úrovní.

 

3. Zateplení pavilonů A, B ZŠ Nám. Svornosti 7 v částce 3,5 mil. Kč

 

4. Rekonstrukce bytových jader a kuchyní

Rekonstrukce byla dokončena ve výškovém panelovém domě na ul. Voroněžská 3, týkala se 76 bytových jednotek za celkovou cenu 29.068 mil. Kč. Rekonstrukce bytových jader ve zbývajících dvou panelových domech bude dokončena do konce roku 2014. .

 

5. Dotace z rozpočtu JMK na projekt pečovatelské služby

Odbor pečovatelské služby získal dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, která pokryje náklady projektu Zlepšení aktivizace seniorů využívajících registrované sociální služby.

Dobrá aktivizace seniorů působí jako prevence umístění seniorů v ústavní péči i závislosti na pomoci dalších osob.

„Cílem projektu je zlepšení adaptability seniorů na realitu současného života, co nejdelší udržení soběstačnosti a tím co nejdéle prodloužit setrvání v domácím prostředí“ sdělil starosta MČ Pavel Tyralík.

OPS získal částku v celkové výši 146.000,- Kč pro centrum denních služeb, které v průběhu roku využívá asi 130 osob. Peníze budou použity na nákup televizoru, PC, tiskárny, ribstolu, masážního křesla, fotoaparátu a na zajištění internetu.

 

6. Rekonstrukce dětských a dopravních hřišť

V průběhu letních měsíců byla provedena rekonstrukce dětského hřiště na ulici Vychodilova a dopravních hřišť na ulicích Voroněžská a Záhřebská.

V rámci stávající plochy dětského hřiště na ulici Vychodilova byla instalována nová multifunkční sestava splňující veškeré požadavky moderního a atraktivního prostoru pro dětské hry. U vyhovujících herních prvků byla provedena jejich rekonstrukce, kdy byly na houpačky instalované nové sedáky a proveden nový nátěr, stávající pískoviště se dočkalo výměny starých desek a byly též obnoveny nátěry na přilehlých lavičkách.

„Prostor byl celkově upraven tak, aby splňoval podmínky pro bezpečný pohyb dětí“ sdělil starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

Celkové náklady byly vyčísleny na 333.593,- Kč.

Ve spolupráci s ŘSD ČR došlo na dopravních hřištích u domů Záhřebská 27 a Voroněžská 10 k výměně původních asfaltových povrchů za zámkovou dlažbu. Rekonstrukci provedlo ŘSD na vlastní náklady. Na nové povrchy byla provedena malba speciálními barvami formou hraných motivů a osazeny nové lavičky. Na hřišti u Záhřebské je namalováno dopravní hřiště se silnicemi, parkovišti a domy, hřiště u Voroněžské bylo pojato jako víceúčelová herní plocha , jejíž součástí je skákací panák, bludiště či běhací dráhy. „V týdnu od 25. do 29. listopadu budou ještě na hřiště doplněny kladina, kostka, koule, prohazovadlo a trojstranný koš“ doplnil Tyralík. Celkové náklady na rekonstrukci obou hřišť byly 190 737,- Kč

 

Ing. Pavel Tyralík
starosta MČ Brno-Žabovřesky