Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Novostavba na Voroněžské nebude, nedostala stavební povolení

Út 08.03.2016 08:00

Úřad městské části Brno-Žabovřesky, odbor stavební, jako stavební úřad I. stupně zamítl vydání stavebního rozhodnutí o umístění novostavby bytového domu Voroněžská na místě bývalé výměníkové stanice.

Stavební úřad tak mimo jiné vyhověl námitkám a petici občanů, kteří jsou obyvateli ulice Voroněžská. Charakter okolní zástavby je dán převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a zastřešením.
Na místě původní nízkopodlažní výměníkové stanice byla navržena dvanácti poschoďová novostavba. Ta by zhoršila pohodu bydlení současných obyvatel v mnoha směrech, narušení architektonického záměru původní výstavby, narušení výhledů ze stávajících domů, kdy první tři nadzemní patra plánovaného domu jsou tvořeny holými betonovými stěnami bez oken pro parkovací stání a sklopná výška novostavby zasahuje do hloubky téměř 3 metrů. Dalším velkým problémem by byl obrovský nárůst dopravy a s ním spojených exhalačních plynů atd. až k ostatním atributům zhoršení životního prostředí a kvality bydlení.  

„S obyvateli Voroněžské, kteří žijí v nájemních bytech, jsem mnohokrát komunikoval. Vzhledem k tomu, že nejsou majiteli bytových jednotek ani nejsou členy bytového družstva, tak se nemohou sami účastnit stavebního řízení. Proto jsem se zúčastnil místního šetření a vyhodnotil, že jejich námitky a připomínky jsou oprávněné a jejich pohoršení nad navrženou výstavbou je absolutně pochopitelné. Podnikl jsem tedy veškeré kroky, které ze zákona jako jejich volený zástupce samosprávy mohu učinit pro to, aby bylo zachováno jejich právo na kvalitní bydlení a život. Jako zástupce samosprávy, ale nejsem oprávněn zasahovat do chodu správy státní. Jsem velmi rád, že stavební úřad námitky, které jsem podal, vyslyšel a zastavil tuto nesmyslnou stavbu, která by byla přítěží nejen pro starousedlíky, ale také pro případné nové majitele bytů v této novostavbě,“ uvádí starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

Dle názoru stavebního úřadu I. stupně není záměr žadatele v souladu s §90 stavebního zákona, neboť v průběhu stavebního řízení shledal důvody,
které povolení záměru brání, mohly by být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

 

Ing. Pavel Tyralík
starosta MČ Brno-Žabovřesky