Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Rekonstrukce sportovních hřišť v Žabovřeskách

Po 18.01.2016 12:52

V roce 2016 bude zahájena rekonstrukce sportovního hřiště na ZŠ náměstí Svornosti, tato rekonstrukce by měla probíhat od jarních měsíců. Po jejím dokončení bude hřiště v odpoledních hodinách po vyučování otevřeno i široké veřejnosti. V plánu je i rekonstrukce veřejného hřiště při ulici Luční

Rekonstrukce hřiště při ZŠ náměstí Svornosti bude obsahovat mimo jiné rekonstrukci atletického oválu s běžeckého rovinkou, kde bude situováno i rozběžiště s doskočištěm pro skok daleký. Uprostřed oválu vznikne mnohoúčelové hřiště. Druhým stavebním prvkem, který bude v rámci tohoto hřiště rekonstruován bude hřiště pro volejbal, které bude oplocené Školní hřiště nebude uměle osvětleno ani ozvučeno, nebudou zde tak probíhat žádné hudební produkce nebo vystoupení, která by rušila okolní bytovou zástavbu či školu samotnou.

Dalším hřištěm, které městská část plánuje opravit, je venkovní streetballové hřiště při ulici Luční. Stávající vybavení hřiště je morálně i esteticky nevyhovující, proto je navrženo jeho kompletní odstranění a likvidace. Odstraněny by měly být nadzemní části vybavení včetně podzemních betonových patek. V současné chvíli se na hřišti nachází konstrukční systém tvořený sloupky z ocelových trubek, na obou kratších stranách hřiště mantinely, jejichž součástí jsou dvě fotbalové branky a dva koše na basketbal, dva ocelové sloupy pro napnutí volejbalové sítě.

Stávající urbanistická koncepce území se nezmění, pouze dojde ke stavebním úpravám – rozšíření stávajícího hřiště, které vhodně doplní místní bytovou zástavbu a vytváří prostor pro volnočasové vyžití místních obyvatel všech věkových skupin.

„Počítáme s vybudováním nového povrchu hřiště z umělé trávy a nové hrazení bude obepínat nově celý obvod hřiště, zároveň však bude nízké a vzdušné, aby svou hmotou nenarušovalo okolí. Hřiště bude bezbariérové a navržené je tak, aby se na něm dal hrát volejbal, streetball či tenis. Prozatím se jedná o vizi, kterou jsme si nechali již projekčně zpracovat. Tuto projektovou dokumentaci tak máme nachystánu na okamžik, kdy bude vypsán odpovídající dotační titul,“ vysvětluje starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

V posledních letech byla v Žabovřeskách opravena veškerá hřiště pro děti předškolního a mladšího školního věku, tak aby splňovala přísné bezpečnostní normy Evropské unie a rodiče i školky měli možnost vyrazit s dětmi na nové hřiště. Nebylo zapomenuto ani na seniory, kterým bylo vybudováno hřiště – seniorské cvičiště při ulici Korejská, kam za nimi v letních měsících docházeli i trenéři z žabovřeského fitness centra.

Pavel Tyralík
starosta MČ Brno-Žabovřesky