Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Společně pro Wilsonův les

Pá 12.09.2014 11:22

Společně pro Wilsonův les

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Senátní a komunální volby 2014

Bilancujeme

Když před lety občané zakládali Občanské sdružení Wilsonův les, jeho hlavním cílem bylo zrušení záměru prodloužit sjezdovku za cenu kácení a zvýšení hlučnosti provozem lanovky. Občanskému sdružení se po složitých jednáních postupně podařilo přesvědčit zastupitele za všechny politické strany o nevhodnosti záměru a jeho škodlivém vlivu na životní prostředí. Významnou podporu jsme měli u Romana Onderky, který byl posléze zvolen primátorem. Záměr byl Zastupitelstvem statutárního města Brna zrušen a nové vedení rozhodlo, že vykácený svah bude zakomponován do komplexu Wilsonova lesa. V rozpočtu byly vyčleněny potřebné finance na vyprojektované úpravy. Tak byly na svahu obnoveny přerušené cesty, část plochy byla osázena dřevinami, svah byl opatřen v celé délce dřevěným schodištěm a s přispěním občanů byl vybudován vyhlídkový altán v horní části svahu.

 

Při jednáních o lyžařském svahu nejednou zaznělo konstatování, že stav celého Wilsonova lesa by si zasloužil zvelebení. Občanské sdružení Wilsonův les připomnělo vedení města tento stav a vznikl záměr celý Wilsonův les revitalizovat. Byl zadán projekt, na který následovala investice z prostředků města Brna a Evropských fondů. I když s realizací byly určité problémy, při důslednosti odpovědných orgánů města a městské části Žabovřesky se revitalizace podařila.

 

V současné době již má Wilsonův les charakter prosperujícího lesoparku, poskytuje velmi příznivé prostředí pro rekreační aktivity. Provedené zásahy v porostech poskytují příjemné pohledy do lesních porostů, krásný výhled na Palackého vrch a okolí Brna z altánu, ale také pohodlný pohyb po upravených cestách. Pěkně působí i vodní kaskáda, která bude v rámci reklamace opravena. Podstatně se zvýšila bezpečnost návštěvníků, kteří nejsou jen z blízkého okolí. Přicházejí sem maminky s kočárky až ze vzdáleného sídliště, občané z jiných městských částí a také návštěvníci Jurkovičovy vily.

 

Cíle Občanského sdružení Wilsonův les bylo dosaženo a navíc jsme se podíleli i na uskutečnění revitalizace. Děkujeme vedení města a zejména primátorovi Romanu Onderkovi za pozornost, kterou v minulých letech věnoval Wilsonovu lesu.

 

Věříme, že současný správce Wilsonova lesa, Veřejná zeleň města Brna, bude o svěřený lesopark pečovat tak, aby se jeho stav udržel a dále zlepšoval.

 

Ing. František Procházka

předseda Občanského sdružení Wilsonův les

na kandidátce ČSSD

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Wilsonův les.pdf [PDF, 1.29 MB]