Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Stanovisko MČ Brno-Žabvřesky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Po 20.04.2015 11:33

ZMČ Brno-Žabovřesky zásadně odmítá v části G.4 Dopravní infrastruktury varianty A, B, a D návrhu a požaduje v ZÚR ponechat pouze variantu C.“

Severojižní dopravní zátěž nese v současnosti v plném rozsahu Svitavská radiála a VMO. Nebude-li v budoucnu těmto trasám odlehčeno, ponesou tyto hustě obydlené městské části, s technicky již vyčerpanými možnostmi odhlučnění a ochrany před exhalacemi, zátěž možná větší než 55 tis. vozidel denně. Tato situace již v průběhu kalendářního roku často nastává a realizace R-43, jako obchvatu města je nezbytná.

Je tedy nepochybné, že jedinou variantou odlehčení průtahu městem zůstává dokončení rozestavěné R-43 v původní Bystrcké trase, kterou v dobré víře akceptují naši spoluobčané dlouhá desetiletí. Dnes se dokonce nabízí nadstandardní řešení tunelem a umělým tunelem, se všemi účinnými ochrannými prvky,“ vysvětluje starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík.

Městská část Brno Žabovřesky dala souhlas s realizováním stavby Tunelů Dobrovského a I. etapy VMO Žabovřeská, přes skutečnost, že hlukové studie konstatovaly, že nejsou technické možnosti jak dotčené obytné území v Žabovřeskách ochránit před negativními dopady od takto intenzivní dopravy, než snížením počtu vozidel projíždějících po VMO Žabovřeská. Aby stavba mohla být povolena, musela být použita i výjimka z příslušných předpisů. Bylo přislíbeno bezodkladné řešení. Dodnes pod okny bytových domů vede v rozporu se vším silnice I/43 se všemi důsledky. „Měření nevycházejí, opatření nepřicházejí a občané ale i představitelé obce to vnímají negativně,“ dodává Tyralík.

Dlouhá desetiletí žijeme všichni v dobré vůli, že R43 povede v Bystrcké stopě, počty občanů podepsaných na peticích proti vedení R43 v Bystrcké stopě jsou pouhým zlomkem mlčící většiny občanů negativně dotčených provozem VMO a I/42.

Ing.Pavel Tyralík
Starosta MČ Žabovřesky