Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Tisková zpráva z JMK

Po 10.11.2014 12:00

radní JMK Marek Šlapal:

·         Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (v r. 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Dotační řízení, které letos poprvé vyhlásil JMK (dříve MPSV), je průběžně realizováno. V souladu se schválenými pravidly proběhl sběr žádostí o dotaci v termínu od 1.10. do 31.10.2014. Bylo podáno 491 žádostí v souhrnné výši 969 milionů Kč.

V současné době probíhá dle schválených pravidel a metodiky vyhodnocování žádostí tak, aby bylo možné v únoru 2015 schválit konkrétní rozdělení směrného čísla, tj. podílu Jihomoravského kraje na příslušné kapitole státního rozpočtu. Stanovení výše směrného čísla pro JMK provede MPSV po schválení státního rozpočtu.

JMK průběžně realizuje všechny nezbytné aktivity tohoto procesu a garantuje realizaci dotačního řízení v r. 2015, ve vztahu ke všem poskytovatelům služeb v JMK (bez ohledu na zřizovatele).

·         Individuální projekt na podporu služeb sociální prevence v JMK

 S ohledem na blížící se ukončení financování 80 služeb sociální prevence z ESF a nezbytnost udržet a zachovat minimální síť služeb sociální prevence na území kraje, získal JMK na navazující individuální projekt ze zdrojů MPSV částku 71 milionů Kč. V rozpočtu příštího roku hodláme posílit kapitolu financování těchto sociálních služeb. Pro zajištění dalších nezbytných zdrojů JMK vyjednával s představiteli 21 ORP o zavedení finanční spoluúčasti obcí na financování nákladů preventivních služeb ve výši 20% z celkových nákladů.

Obce jsou pro kraj v otázce nastavení a financování potřebné sítě služeb nepostradatelnými partnery. Ve všech 21 ORP je realizován, na základě smluv s krajem, proces komunitního plánování.  Prostřednictvím tohoto procesu obce deklarují potřebnost a finanční podporu služeb. Tato nastavená strategie umožňuje optimalizovat podobu sítě služeb v návaznosti na místní potřeby a priority a garantuje stabilitu financování potřebných služeb.

V průběhu září a října byla garance 20% spolufinancování nákladů preventivních služeb zařazených do minimální sítě předkládána do schvalovacích orgánů obcí a předána na JMK. Např.  ve městě Brně tak bylo schváleno navýšení finanční prostředků o 21,5 milionů Kč oproti minulému roku.

Zásluhou této intenzivní spolupráce s obcemi se tak JMK podařilo nastavit a optimalizovat podobu sítě preventivních služeb v návaznosti na skutečné potřeby a problémy jednotlivých lokalit. Velice si vážím společného úsilí i zájmu obcí problematiku řešit a finančně se podílet na financování potřebné sítě služeb.

 

Mgr. Marek Šlapal
radní pro zdravotnictví a sociální oblast