Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


Volební program ČSSD Brno-Žabovřesky na období 2014-2018

Pá 12.09.2014 11:54

Senátní a komunální volby 2014

 

Školství

Dokončíme výměnu oken a zateplení u zbývajících budov základních a mateřských škol (estetický efekt a výrazné provozní úspory).

Prosadíme investice na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Sirotkova.

Rozšíříme nabídku prázdninového provozu v mateřských školách.

 

Sociální péče

Zachováme stávající dosah sociálních služeb a nebudeme zvyšovat úhrady pro klienty pečovatelské služby.

Budeme nadále zlepšovat materiální zabezpečení sociálních služeb.

Zřídíme službu seniortaxi (asistovaná doprava k lékaři a na úřady).

 

Obecní bydlení

Zachováme stávající výši nájemného.

Při přidělování obecních bytů vyjdeme vstříc handicapovaným spoluobčanům.

 

Doprava

Udržíme námi zřízenou autobusovou linku č. 80 na Kraví Horu.

Zajistíme realizaci již schváleného záměru rekonstrukce ulic Horova – Minská a pokračování rekonstrukce Velkého městského okruhu směrem do Pisárek.

Plně využijeme zákonných možností k minimalizaci dopadů dopravních staveb a změn v organizaci dopravy na občany.

 

Kultura a prorodinná politika

Zajistíme rodinné vstupné na akce s účastí MČ Brno-Žabovřesky.

Udržíme ekonomicky vyrovnaný provoz kina Lucerna, včetně nezbytných investic (oprava střechy a kinosálu).

Zachováme provoz KD Rubín a Domu spolkových aktivit Rubínek, včetně systému slev pro rodinné aktivity a občanské spolky.

Zachráníme pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Žabovřeskách.

Dokončíme opravy dětských hřišť.

 

Sport a životní prostředí

Budeme stejně jako dosud podporovat sportovní kluby a občanské volnočasové aktivity. Kromě přímé finanční podpory i nadále zajistíme možnost slev z pronájmu prostor Rubínu a Rubínku.

Podporujeme pořádání farmářských trhů.

Odpovědné zahrádkářství je ušlechtilá činnost. V rámci svých možností ji podporujeme a budeme v tom pokračovat.

Podporujeme oddychové využití a kultivaci zelených ploch (Wilsonův les, Palackého vrch, údolí Svratky).