Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Žabovřesky

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Žabovřesky a kandidátech ČSSD za Brno-Žabovřesky.

 


 Volební program ČSSD ŽABOVŘESKY 2018 - 2022

 

Sociální demokracie patří mezi strany, které vždy měly blízko k lidem, k jejich skutečným starostem i potřebám. Pro nás není podpora v sociální oblasti jen populárním pojmem – skutečně zajišťujeme a pečujeme o potřeby seniorů či mladých rodičů. V pojetí sociální demokracie není rozvoj městské části jen prázdnou frází, je to realita každodenní péče o rozkvět a podporu rozvojových aktivit v městské části. A s tím neodmyslitelně souvisí i finance. Poslední čtyři roky patřily mezi nejúspěšnější, které naše městská část za svou novodobou historii zažila – uznejte sami, čtvrt miliardy korun do investic, to už jsou velké peníze. A snad to nejdůležitější na závěr – my, jako sociální demokraté v Žabovřeskách jsme schopni týmové a kontinuální práce s prokazatelnými výsledky. Po letech strávených v samosprávě městské části víme jak dál. Konečně posuďte sami, co bychom chtěli v následujícím období prosadit a realizovat:  

 

Investice do škol:

Základní školy:

ZŠ Brno, Jana Babáka 1                   zateplení obvodového pláště a střechy, rekonstrukce šaten.

ZŠ Brno, nám. Svornosti 7               rekonstrukce topení a sociálního zařízení.

ZŠ  Brno, Sirotkova 36                     úspěšné dokončení půdní vestavby - realizace jazykových laboratoří.

 

Mateřské školy:

MŠ Brno, nám. Svornosti 8             zateplení obvodového pláště a střechy,                                                                                                            revitalizace školní zahrady,

                                                                 rekonstrukce elektro a kanalizace.

MŠ Brno, Gabriely Preissové 8      rekonstrukce koupelen a WC, revitalizace zahrady.

MŠ Brno, Žižkova 57                        revitalizace zahrady a hřiště, rekonstrukce elektro a kanalizace

MŠ Beruška Brno, Plovdivská 6     revitalizace zahrady

 

 

Investice do obecních bytů:

Zachováme výši nájemného v obecních bytech.

Budeme pokračovat v rekonstrukci bytových jader v obecních bytech na adresách: G. Preissové 1,3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14, 16, 18, Vychodilova 11, 13. 

Zajistíme opravu domu Mozolky 1a.

Do obecních bytů chceme instalovat předokenní žaluzie a pokračovat v projektu zelené střechy.

 

Doprava a parkování:

Nesouhlasíme se stávajícím systémem rezidentního parkování – nesouhlasíme s poplatky za parkovací oprávnění pro rezidenty, s principem květinky, který dělá z Brňáka cizince ve vlastním městě! Pravidla rezidentního parkování jsme připraveni neprodleně změnit tak, aby byla k lidem daleko vstřícnější.

Nedopustíme, aby se z naší městské části stalo odstavné parkoviště pro Brno-střed.

Zasadíme se o kultivované a pro občany přijatelné dokončení VMO do Pisárek.

Chceme dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zavedeme systém sdílených kol

                                         

                                                                              

Pečovatelská služba:

Pokračujeme v realizaci rozšíření pečovatelských služeb z 8 na 12-ti hodinový provoz vč. svátků.

Budeme i nadále podporovat projekt Senior taxi, včetně jeho možného rozšíření.

               

 

Relaxace a volný čas:

I nadále pracujeme na realizaci výstavby komunitního centra Plovdivská.

Usilujeme o rekonstrukci objektu knihovny Mozolky a jejího přesunutí do přízemí, pro lepší dostupnost všech uživatelů.

Vytváříme aktivní prostor pro volný čas mladých rodin s malými dětmi – usilujeme o realizaci Klubu maminek v objektu Vychodilova 17.

I nadále budeme podporovat aktivity neformálního Klubu seniorů městské části Brno-Žabovřesky – zájezdy, cvičení, či možnost pravidelných setkávání v DSA Rubínek.                  

Podporujeme rozšíření programové nabídky v KD Rubín - nedělní dopoledne pro děti, letní aktivity na terase apod.

Zasadíme se o zvýšení technicko-provozní vybavenosti KD Rubín k dosažení vyššího komfortu pro návštěvníky.

Trvale podporujeme provoz kina Lucerna.

Budeme i nadále podporovat největší street party v Žabovřeskách – akci s názvem Minská Open – Veselé prázdniny.

 

Veřejný prostor:

I nadále usilujeme o rekonstrukci Burianova náměstí.

Chceme realizovat rekonstrukci vnitrobloku Kounicova pod Kaštany Šumavská.

I nadále budeme pokračovat v úpravě veřejného prostoru.

Neustaneme v naší aktivitě podpory tříděného dopadu a dostatečného počtu svozových nádob.

V rámci nového Pasportu zeleně a Inventarizace dřevin budeme pokračovat v kultivaci zelených ploch a dřevin v městské části.

I nadále budeme pokračovat ve zvyšování úrovně a kvality čistoty a pořádku v Žabovřeskách.